Archiv rubriky ‘Vánoční tradice a zvyky’

Aby kvetly na Vánoce

Konec srpna a září jsou měsíce vhodné k přípravě cibulovin, po kterých chceme, aby nám doma vykvetly na Vánoce. Preparované cibule hyacintů, narcisů, tulipánů a modřenců vysaďte do květináčů, zabalte je například do novin a uchovejte v chladném a vlhkém místě. Celý článek »

Adventní věnec

Adventní věnec patří k nejrozšířenějším symbolům Vánoc a je zvěstovatelem blížících se vánočních svátků. Obvykle se jedná o věnec spletený a zdobený chvojím, šiškami, mašličkami, případně jeřabinami apod.  Celý článek »

Roráty – adventní písně

Roráty je označení pro staré adventní písně. Původ označení „roráty“ musí jak jinak hledat v latině. „Rorate“ znamená „rosu dejte“ a pochází z adventní písně Rorate coeli de super… (Rosu dejte, nebesa shůry, dejte nám spasitele…). Obsahově roráty vycházely zejména z biblických textů.

Adventní kalendář

Tuto vánoční tradici si nejvíce vychutnávají hlavně děti, a to doslova. V adventním kalendáři každý den otevírají jedno ze čtyřiadvaceti okének (adventní kalendáře obvykle začínají 1. prosincem a končí Štědrým dnem – což z hlediska adventní doby není úplně přesné. Ta totiž začíná čtvrtou neděli před Štědrým dnem), za kterým na ně čeká překvapení. Obvykle v podobě sladkosti nebo čokolády. Pro děti to je vlastně jakési příjemné odpočítávání čekání na Ježíška.  Celý článek »

Barborky

Barborky je zvyk týkající se svobodných dívek. Na sv. Barboru dívky podle tradice trhají větvičky třešně (zvané barborky) a dávají si je do vázy. Pokud jim do Vánoc rozkvetou, znamená to, že se dívka do roka vdá.

Mikuláš, anděl a čert

Svátek sv. Mikuláše patří k těm svátkům, které i v moderní době mají stále své místo a žije jimi celá společnost. Trojice Mikuláš, anděl a čert chodí vždy 5. prosince – v předvečer svátku sv. Mikuláše za dětmi. Celý článek »

Jesličky (betlémy)

Jesličky představují výtvarné nebo v některých případech i živé ztvárnění narození Krista. Ježíšek přišel na svět v betlémském chlévu, na slámě. I proto se ztvárnění tohoto výjevu říká také betlém. Jesličky, běžná součást vybavení chléva, posloužily jako lůžko pro novorozeně. Celý článek »

Zlaté prasátko

K vánočním tradicím neomyslitelně patří i ta o zlatém prasátku. Vánocům předchází postní období, které vrcholilo o Štědrém dnu. Kdo se po celý den až do východu první večerní hvězdy postil, měl za odměnu spatřit zlaté prasátko přebíhající přes strop či stěnu světnice.  Celý článek »