Vánoční přání

Přání pevného zdraví, mnoha úspěchů a všeho dobrého patří k lidstvu již po celá staletí. Vystopovat historii zasílání vánočních přání je úkol vpravdě nelehký.

Každopádně zkratka PF je tuzemskou specialitou, a to přesto, že je odvozena z francouzského Pour féliciter což znamená „pro štěstí“. O rozšíření „PF“ se postaral hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína. Tomu se nechtělo podle zavedených zvyklostí přijímat k novému roku spoustu zdvořilostních návštěv a tak začal na počátku 19. století zasílat jakési omluvné lístky spolu s pěkným obrázkem. Zkratkou PF je šlechtic doplnil zřejmě proto, aby působily na patřičné úrovni.

U anglicky psaných vánočních přání se můžeme setkat s několika teoriemi. K prvním měly patřit blahopřejné kartičky s textem Compliments of the Season (přání příjemných svátků) zasílané v zalepených obálkách od roku 1841 ve Skotsku.

Další legenda vypráví o tom, že u zrodu vánočních a novoročních pohlednic stál jistý Henry Cole, londýnský obchodník znuděný úmorným vypisováním mnoha vánočních pozdravů všem obchodním partnerům a známým. Ostatně není se čemu divit, porovnáme-li tehdejší standard rukopisu (či spíše krasopisu) s dneškem. Henry Cole dobře věděl, jak by utrpěla jeho pověst gentlemana, kdyby žádná vánoční přání prostě nerozeslal. Zašel proto za malířem Johnem Caiicotem Hersleyem a zadal mu nakreslení vánoční pohlednice. Ten se svého úkolu zhostil a jeho námět vytištěný na papíře s následným ručním kolorováním si získal velkou popularitu. Vánoční pohlednice by se tak zrodila v roce 1843.

Jiné zdroje zase hovoří o tom, že autorem myšlenky vánočních přání ve formě pohlednic byl v roce 1866 anglický tiskař Raphael Tuck, který se snažil zachránit svoje knihtiskařství před krachem.