Vánoční koledy: Veselé vánoční hody

  • od

Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. 

On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem, Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, děťátko.

Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila, položila do jesliček, zavinula do plenčiček, děťátko.

Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo’s nahé a nic nemáš, děťátko.

Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály nové: Vítej nám, nebeský Králi, Tebeť jsme zdávna žádali, děťátko.