Vánoční koledy: Narodil se Kristus Pán

  • od

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na sebe, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Z nebe na zem sestoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.