Jesličky (betlémy)

Jesličky představují výtvarné nebo v některých případech i živé ztvárnění narození Krista. Ježíšek přišel na svět v betlémském chlévu, na slámě. I proto se ztvárnění tohoto výjevu říká také betlém. Jesličky, běžná součást vybavení chléva, posloužily jako lůžko pro novorozeně.

Betlémy se vyrábějí z nejrůznějších materiálů a v nejrůznějších velikostech. Nejobvyklejší jsou ze dřeva, z perníku, papíru, keramiky nebo vymodelované z různých dobře tvárných hmot. Ústředním motivem betlému jsou jesličky s Ježíškem, s Pannou Marií a svatým Josefem. Kromě svaté rodiny se v betlémech objevují ještě Tři králové, pastýři s ovečkami a darovníci. Součástí může být i anděl provolávající „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“.

První betlém se objevil v roce 1223. Připravil ho italský šlechtic Giovanni di Velita pro Františka z Assisi. Vše se odehrálo u jeskyně na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kam přivedli živého oslíka a vola a u jeslí jako u oltáře se poté sloužila první štědrovečerní mše. Předtím sem byli v noci 24. prosince pozváni vesničané z okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude v okolí zvony a kopec ozářila světla loučí a pochodní, jimiž si příchozí svítili na cestu.

První český betlém o kterém jsou dochované zmínky představili jezuité v roce 1560 ve svém kostele sv. Klimenta u Karlova mostu v Praze. Zvyk stavění betlémů se v českých zemích rozšířil koncem 18. století. Z kostelů se betlémy rozšířily do měst a vesnic mezi prostý lid. Díky betlémům si lidé mohli připomenout betlémské události a přiblížit si narození Krista.

Původní, ryze náboženský charakter betlémů, v dnešní více sekularizované společnosti dostává nový rozměr a do určité míry se stává symbolem rodinné pospolitosti a pohody. Právě vánoční svátky jsou často mnohdy jedinou příležitostí v roce, kdy se rodiny v klidu scházejí.

Nejrůznější betlémy (dřevěné, papírové, vystřihovací pro děti) je možné zakoupit a vyzdobit si jimi domácnost. Jesličky jsou k vidění v kostelích, někdy i jako součást vánoční výzdoby měst – např. na náměstích u vánočních stromů. Betlémářská tradice je u nás stále živá, betlémy jsou k vidění v muzeích, o Vánocích se často pořádají výstavy betlémů.