Roráty – adventní písně

Roráty je označení pro staré adventní písně. Původ označení „roráty“ musí jak jinak hledat v latině. „Rorate“ znamená „rosu dejte“ a pochází z adventní písně Rorate coeli de super… (Rosu dejte, nebesa shůry, dejte nám spasitele…). Obsahově roráty vycházely zejména z biblických textů.