Dobročinná aukce pro Domov seniorů Drachtinka

Domov seniorů Drachtinka s mediálním partnerem Chrudimský deník, patronem Martinem Dejdarem, ve spolupráci s firmou Blue Pixel Solutions, a.s. za podpory internetového portálu eBrána.cz a agentury PR1.cz, s.r.o. a dalších partnerů, pořádá dobročinnou internetovou aukci, jejíž výtěžek bude věnován na vybavení hospicového pokoje pro umírající klienty Domova.  

Aukce proběhne v období od 29. listopadu do 13. prosince 2009 na www.drachtinka.cz. V aukci je 99 předmětů a poukázek na služby, které do aukce věnovalo 39 společností.

Aukce je v tomto roce zaměřená na volný čas dospělých a dětí. Vydražit si můžete například horolezecký a potápěčský kurz, vstupenky do Státní opery v Praze a muzikálového divadla Hybernia, poukázky do stylových restaurací v celém Pardubickém kraji, knihy, výukové kurzy na DVD, archivní vína, ale také třeba certifikované sněžnice, permanentky na lyžování, či domácí kávovar. Pro děti jsou připraveny k dražbě hodnotné hračky.

Svou účastí v aukci můžete nejen získat zajímavé předměty, které poslouží třeba jako vánoční dárky, ale zároveň pomůžete těm, kteří Vaši pomoc opravdu potřebují.

Výtěžek dobročinné internetové aukce bude poukázán na účet Domov seniorů Drachtinka, číslo 2880267 / 0100, specifický symbol 333 a variabilní symbol číslo aukce.

Přihození uskutečněná během aukce jsou platná a závazná až do doby ukončení aukce. Mezi vydražitelem a prodávajícím je v okamžiku skončení aukce uzavřena platná kupní smlouva. Platba musí být provedena nejpozději do 5 dnů od skončení aukce.