Dobročinná aukce osobností startuje v pondělí 7.12. na portálu Aukro.cz

  • od

„POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ“ – Diakonie ČCE připravila v předvánočním čase originální charitativní aukci, která proběhne 7.-14.12.2009 na největším českém aukčním portálu Aukro.cz. 

Pozvání do této internetové aukce přijala řada pozoruhodných osobností české kulturní scény a její výtěžek je určen na výstavbu speciální školy pro děti s kombinovaným postižením. Více >>

Dobročinná aukce „Pomoc má mnoho tváří“ nabízí pozoruhodnou kolekci osobních věcí významných osobností. Cílem nebylo shromáždit sbírku luxusních, drahých předmětů. Snažili jsme se od všech 14 zúčastněných osobností a skupin získat byť jen drobnou věc, ke které mají osobní vztah. Obdobný přístup symbolizuje i snahu Diakonie ČCE – dávat kus ze sebe, a přitom zůstat sám sebou…

Kam výtěžek aukce směřuje?

Diakonické středisko v Merklíně u Přeštic provozuje speciální školu, kterou navštěvují žáci s těžkým kombinovaným postižením ve věku od 5 do 26 let. Středisko řeší kromě provozu školy a její nutné přestavby celou řadu služeb sociální péče: stacionář a chráněné bydlení pro zdravotně postižené, pečovatelské a odlehčovací služby apod.

Naším hlavním úsilím je pomáhat klientům postavit se na vlastní nohy, aby mohli plnohodnotně žít svůj život. Jedním ze zdrojů přímého financování pomoci jsou i benefiční akce. „Upřímné díky patří všem známým osobnostem, jež se touto cestou rozhodly pomoci dětem a dospívajícím s těžkým postižením, o které naše škola dlouhodobě pečuje a rozvíjí jejich potřebné dovednosti“, říká ředitelka školy Mgr. Ivana Kováčová.

O Diakonii

Diakonie Českobratrské církve evangelické, jedna z největších nestátních organizací v ČR, slaví v letošním roce již 20. výročí obnovené činnosti. Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní a vzdělávací služby – pomáhá tisícům klientů v rozličných životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů pro mládež až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

Diakonie ČCE poskytuje služby na více jak 40 místech po republice. Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a cca. 260 dobrovolníků. Diakonie ČCE dnes nabízí 123 registrovaných sociálních služeb.

Kromě samotných dárců a společnosti Aukro s.r.o. aukci podporuje také Britská obchodní komora. Přímý přístup do aukce je možný také ze stránek www.diakoniecce.cz.