Vánoční stromeček

Vánoční stromeček patří k neodmyslitelným symbolům Vánoc. Jeho zdobení je v mnoha rodinách oblíbeným rituálem, který se provádí buď na Štědrý den, nebo den před ním. Součástí příbytků zůstává alespoň do Tří králů (6. ledna). Právě pod stromkem si lidé rozdávají vánoční dárky, které jim přinesl Ježíšek.

Tradice zdobení vánočního stromečku přitom v porovnání s mnoha jinými obyčeji není nikterak dlouhá. Předchůdci vánočních stromečků v dnešní podobě byly podle všeho palmové ratolesti s 12 listy, které si Egypťané přinášeli domů na oslavu slunovratu, obdobným způsobem slavili slunovrat také staří Římané. Pětidenní římské saturnálie začínaly 17. prosince a Římané si svá obydlí zdobili jehličnatými snítkami a jmelím. Záře svící měla symbolizovat konec nejdelší noci.

S poněkud odlišnou teorií přichází významný protestanský teolog 20. století Oscar Cullman, byť i on význam slavnosti zimního slunovratu uznává. Křesťanský smysl vánočního stromku podle něj pochází ze hry připomínající tajemství prvotního hříchu, která se jako předehra k vánočním oslavám konala před vchodem do kostela během Svaté noci. Ve hře vystupovali postavy Adama a Evy, ďábel, cherubín střežící uzavřený Ráj a na scéně samozřejmě nemohl chybět ani strom, jehož plody svedly ke hříchu. V Bibli se neuvádí, o jaký strom se jednalo. Používal se proto strom v místě obvyklý. V Německu to byla jabloň (z ní pochází jablko hříchu), ale protože v prosinci bylo obtížné najít jabloň s listím, ujala se jako náhrada jedle. Na ní pak bylo zavěšeno jablko. Lidský hřích je o vánoční noci vykoupen vtělením Ježíše Krista.

Zvyklosti spojené s vánoční stromky jak je známe v současnosti mají původ v Německu. K vůbec prvním zprávám o ozdobeném stromku řadíme zmínku v brémské kronice z roku 1570. V polovině 17. století si začínají stromečkem zkrášlovat svá obydlí zejména zámožnější vrstvy obyvatelstva. Ve svých dílech se o vánočních stromcích zmiňují i Goethe nebo Schiller.

V našich zemích se první stromečky, podobně jako ve Skandinávii, Francii, Švýcarsku či Anglii, objevují v první polovině 19. století. Podle některých zdrojů postavil pro své přátele vůbec první stromeček u nás v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Tradice se postupně rozšiřuje z měst i na venkov. Ještě před první světovou válkou ale řadu domácností zdobila jen smrková nebo jedlová větev doplněná o vánoční ozdoby. Ty byly samozřejmě nezbytnou součástí i na vánočních stromcích. Nejprve se na ně zavěšovalo ovoce, perník, pečivo nebo ořechy, postupem času se zdobil i stužkami, slámovými ozdobami a svíčkami. Dnes jsou časté skleněné ozdoby, velké oblibě se ale těší i háčkované vánoční ozdoby, kterými můžete vyzdobit i okna či sváteční stůl.

Zajímavost: Možná vás překvapí, že dříve se stromek zavěšoval od stropu špičkou dolů.